Legalnie w Polsce

Zezwolenia na pracę, karty pobytu czasowego i stałego oraz relokacja  


 Kancelaria AdvoNet to osoby mające 15 lat doświadczeń w obsłudze Cudzoziemców. Pomagamy i pośredniczymy w załatwieniu min.: 
 •  Zezwolenia na pracę.
 •  Kart pobytu - karta pobytu wrocław
 •  Kart Polaka 
 • Niebieska karta specjalisty 
 • Relokacja cudzoziemców na terenie Polski 
 • Pomoc w rozliczeniach podatkowych cudzoziemców 
 • Delegowanie pracowników spoza UE do pracy do innych krajów UE. 
 • Zezwolenia oraz doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców 
 • Kojarzenie partnerów biznesu polskiego i obcego, organizacja konferencji, spotkań 
 • Zakładanie firm, spółek, Zakładanie oddziałów spółek zagranicznych
 •  Podejmowanie działalności przez osoby zagraniczne w Polsce
 •  Rejestracja samochodu w Polsce
 •  Wizy Schengen, przedłużanie wizy Schengen w Polsce
 •  Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie RP obywateli spoza EU
 •  Zezwolenie na osiedlenie się na terenie RP 
 • Zezwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE
 •  Zezwolenia na pobyt obywateli Unii Europejskiej 
 • Rejestracja obywatela Unii Europejskiej Zezwolenia na pobyt stały dla obywateli EU 
 • Pośrednictwo w pracy
 • Załatwianie numeru identyfikacji podatkowej NIP 
 • Obywatelstwa Polskiego oraz poświadczaniu obywatelstwa 
 • Nostryfikacja dyplomów szkół średnich Nostryfikacja dyplomów szkół wyższych 
 • Akty ślubu Wpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą w polskich księgach 
 • Zaświadczenia o niekaralności 
 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
 • Odpisów wszelkich dokumentów sporządzonych na terytorium Polski w tym między innymi : aktów stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństwa, zgonu), świadectw szkolnych i dyplomów, odpisów z ksiąg wieczystych i innych 
 • Wymiany dokumentów 
 • Dokumentów archiwalnych
 • Reprezentacja przed dolnośląski urząd wojewódzki wrocław

+48 71 342 83 72
office@advonetexpert.pl