Odszkodowania

Odszkodowania i zadośćuczynienie wrocław


 Drogi Kliencie: 

Działamy na terenie   całej Polski, Unii Europejskiej a także w Państwach byłego ZSRR .
Pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych –   kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom, motorowerzystom   (również pasażerom autobusów, tramwajów, pociagów) oraz rodzinom ofiar wypadków śmiertelnych.
 Pomagamy w wypadkach w rolnictwie oraz wypadkach przy pracy. Pomagamy osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny. 

 Osobom poszkodowanym w wypadkach zapewniamy:
Pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zbieraniu dowodów,
Pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów, 
Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej, 
 Doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,.
 Precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, 
 Zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń. 

 Pomagamy w uzyskaniu roszczeń:
 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych,
 Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
Zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, 
 Wyrównanie utraconego dochodu, 
 Koszty opieki osób trzecich, 
 Zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania, 
 Zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,  
W przypadku niezdolności do pracy – renta wyrównująca utratę dochodów, 
 W przypadku zwiększonych potrzeb – zwrot wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  797  801 690 
                                                                                                                                       
        alert@advonetauto.pl       

 Udzielając bezpłatnej porady prawnej – dokonujemy wstępnej analizy sprawy, która polega między innymi na określeniu ewentualnej potencjalnej kwoty, jaką w danej sytuacji może wypłacić Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz proponujemy osobom poszkodowanym dalsze działania związane z przedmiotową sprawą. 

Zgłoszenie do nas sprawy, w celu bezpłatnej wstępnej analizy jest całkowicie bezpłatne i w żaden sposób nie jest zobowiązujące. Odszkodowania dostępne dla każdego Biorąc pod uwagę to, iż nasze honorarium, które przybiera postać pobieranej przez nas prowizji – pobieramy dopiero i jedynie w sytuacji uzyskania przez nas odszkodowania – nasze wsparcie skierowane jest do wszystkich ludzi, niezależnie od zasobności portfela. 
Należy także podkreślić, że działamy na terenie całego kraju, a także dojeżdżamy do najmniejszych nawet miast i wsi, aby pomóc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W ten sposób pomagamy wszystkim ludziom, którzy mają problemy związane np. z poruszaniem się – w zdobyciu odpowiedniego odszkodowania, które często może bardzo dobrze wpłynąć na sytuację finansową poszkodowanych. Wypadek komunikacyjny – komu należy się odszkodowanie? 

Odszkodowania komunikacyjne przysługują zarówno osobom, które poniosły szkodę w wypadkach komunikacyjnych, jak również tym ludziom, którzy stracili w zdarzeniach drogowych bliskie osoby, np. męża lub dziecko. Odszkodowania przysługują także tym, którzy w wyniku zdarzenia drogowego doznali szkody na pojeździe. Należy zaznaczyć, że odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy jest jedynie jednym z możliwych roszczeń jakich można dochodzić w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Należą do nich między innymi – zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem czy rehabilitacją, a także  zadośćuczynienie. Stąd nasi klienci zadają nam często pytanie: Kto, kiedy i w jaki sposób może starać się o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy.

 Jak dochodzić odszkodowania? Znaczna ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych zadaje pytania: czy oraz w jaki sposób dochodzić należnej kwoty odszkodowania samemu, a może czy warto jest wykorzystać pomoc oferowaną przez  profesjonalne kancelarie odszkodowawcze działające na terenie naszego kraju? Należy zaznaczyć, że samodzielne starania o uzyskanie należnego odszkodowania, a także dochodzenie innych roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym związane jest teoretycznie ze zmniejszeniem kosztów postępowania odszkodowawczego. Jednak takie postępowanie ze strony osoby poszkodowanej  powoduje problemy związane z postępowaniem dowodowym, gdyż jedynie profesjonalna i doświadczona kancelaria odszkodowawcza, potrafi przedstawić stosowne argumenty w celu uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania przez osoby poszkodowane, co w praktyce bardzo często pozwala na uzyskanie przez profesjonalnego pełnomocnika kwoty odszkodowania kilkukrotnie wyższej, niż początkowo proponowało Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, na co dzień wykonują obowiązki zawodowe, zajmują się bliskimi osobami czy istotną część dnia spędzają np. na leczeniu rehabilitacyjnym – w związku z tym nie mają one odpowiedniego czasu na załatwienie jakichkolwiek formalności związanych z postępowaniem odszkodowawczym. 

W przypadku gdy osoby poszkodowane skorzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, , klient – oprócz podpisania umowy nie musi dopełniać żadnych formalności. Znacznie poprawia to sytuację osób poszkodowanych i pozwala zmniejszyć ich cierpienie.  Podstawowym zagadnienie jest to, aby kancelaria odszkodowawcza swoje wynagrodzenie pobierała jedynie i tylko w momencie uzyskaniu ewentualnego odszkodowania. Brak jakichkolwiek op�at wstępnyc oraz ewentualnych zaliczek zaliczek to następny punkt rzetelnego postępowania ze strony kancelarii odszkodowawczej, jakim powinna charakteryzować się odpowiednia kancelaria odszkodowawcza, która chce uzyskać jak najwyższe świadczenia dla swojego klienta.  Uczciwy oraz rzetelny pełnomocnik powinien w określonych okolicznościach doradzać swoim klientom. Mowa tu na przykład o kwestii odpowiedniego leczenia oraz rehabilitacji, a gdy postępowanie dotyczy osób najmniej zamożnych, czy mieszkających w odległych oraz trudno osiągalnych lokalizacjach -  zaproponować możliwość dojazdu do klienta. Miałem wypadek komunikacyjny – co robić dalej? Po pierwsze, osoby, które doznały obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym powinny zgłosić się do szpitala w celu udzielenia im niezbędnej pomocy, a także po to aby właściwie i jak najszybciej ocenić  wysokość, a także charakter powstałej szkody na osobie. 

 O co walczy Kancelaria Advonet Kancelaria Advonet stara się uzyskać możliwie najwyższą kwotę  wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia za zdarzenie komunikacyjne. Należy w tym miejscu wskazać, iż nie są to jedyne świadczenie, o jakie ubiega się nasza profesjonalna firma odszkodowawcza. W interesie naszych klientów walczymy także o zwrot kosztów: leczenia uszkodzeń ciała, będących skutkiem wypadku komunikacyjnego, zakupów leków, związanych z dodatkową dietą w czasie leczenia, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, związanych z dodatkową opieką podczas leczenia, poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, oraz o inne świadczenia mające uczynić lepszym los osób poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych. Terminy wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. – termin likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinien wynosić maks. 30 dni od zgłoszenia sprawy. W sytuacji, gdy istnieje potrzeba wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny termin ten wynosi maksymalnie 90 dni od terminu zgłoszenia szkody. Termin ten może być przekroczony tylko w przypadku, gdy ustalenie odpowiedzialności za szkodę lub określenie wysokości świadczenia odszkodowawczego zależne jest od toczącego się postępowania sądowego